wiertz-ustugi-personalne
btn-wiertz

Informacje Ogólne

Wiertz rekrutuje w Europie (wschodniej) pracowników do sektorów pracochłonnych takich jak produkcja, budownictwo, rolnictwo lub dystrybucja. W sektorach tych w Holandii brakuje personelu o właściwym poziomie kompetencji i motywacji. Europa bez granic na szczęście stwarza mnóstwo możliwości by znaleźć odpowiednie osoby, które by te funkcje pełniły. Wiertz pośredniczy między obywatelami Europy (wschodniej) poszukującymi pracę, a przedsiębiorcami w Holandii. Wiertz jest wiarygodnym partnerem zarówno dla poszukujących pracę jak i dla pracodawców: jesteśmy członkiem RIA, i przechodzimy okresowe badania w celu ustalenia, czy przestrzegamy wszystkich obowiązujących nas przepisów. Pracownikom gwarantujemy, że bedą zatrudnieni w firmie uczciwej i profesjonalnej.