Nowy dzień, nowe szanse

Znajdź nowa ofertę pracy

Informacje Ogólne

Wiertz rekrutuje w Europie Wschodniej pracowników do sektorów pracochłonnych takich jak produkcja, budownictwo, rolnictwo lub dystrybucja. W tych sektorach w Holandii brakuje personelu o właściwym poziomie kompetencji i motywacji. Europa bez granic na szczęście stwarza mnóstwo możliwości by znaleźć odpowiednie osoby, które by te funkcje pełniły. Wiertz pośredniczy między obywatelami Europy poszukującymi pracy, a przedsiębiorcami w Holandii. Wiertz jest wiarygodnym partnerem zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców: jesteśmy członkiem RIA i przechodzimy okresowe badania w celu ustalenia, czy przestrzegamy wszystkich obowiązujących nas przepisów. Pracownikom gwarantujemy, że będą zatrudnieni w uczciwej i profesjonalnej firmie.

Pracujemy nad silną marką…

Wkrótce będziemy lansować naszą nową stronę.

diagram

Pracujemy nad silną marką…

Wkrótce będziemy lansować naszą nową stronę.

Przejdź dalej na stronę internetową