Praca w Holandii

Praca w Holandii

Przy podejmowaniu pracy w Holandii dobrze jest mieć przewodnika. Spada na Ciebie ogrom spraw, nie znasz języka, nie masz tu wielu znajomych.

Społeczeństwo holenderskie jest dość tolerancyjne, każdy może tu być sobą. Holendrzy są oszczędni, łatwo nawiązuje się z nimi kontakt, są też pomocni, otwarci i przykładają dużą wagę do punktualności. Oprócz języka niderlandzkiego większość Holendrów mówi po angielsku i niemiecku. Dlatego w pracy łatwo jest porozmawiać i wzajemnie się zrozumieć.

Nie każdy zleceniodawca wymaga jednak znajomości języków obcych, stwarzając tym samym więcej możliwości dla Ciebie, gdy mówisz tylko po polsku.

Numer BSN

Aby rozpocząć pracę w Holandii, każdy pracownik musi posiadać numer BSN. Ten unikalny numer zostanie Ci przyznany jednorazowo przez holenderskie władze. Chętnie pomożemy Ci w złożeniu wniosku o ten numer. Jeżeli masz już za sobą pierwszą legalną pracę w Holandii, masz też numer BSN. Jeśli go nie pamiętasz, możesz się zwrócić o jego ponowne przydzielenie.

Prawa i obowiązki

Kiedy podejmujesz zatrudnienie u pracodawcy, ważna jest świadomość własnych praw i obowiązków. W Holandii od 1 stycznia 2015 obowiązuje ustawa Wet Werk en Zekerheid. Jej celem jest uproszczenie procedury i obniżenie kosztów zwolnienia pracownika, wzmocnienie pozycji pracownika tymczasowego i skłonienie większej liczby bezrobotnych do podjęcia pracy.

Aby zapobiec nierównościom, każdy powinien otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym Zbiorowym Układem Pracy (CAO). Dotyczy to także pracowników z zagranicy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy, kto pracuje w Holandii, ma ustawowy obowiązek ubezpieczenia się od kosztów leczenia. Dotyczy to zatem i Ciebie. Aby zadbać o najlepsze rozwiązanie w tym zakresie, firma Wiertz Personeelsdiensten wybrała współpracę z ubezpieczycielem HollandZorg. Dużą zaletą jest tu możliwość bezpośredniego zgłoszenia Cię do ubezpieczenia i przeprowadzenia Cię przez procedurę ubiegania się o ewentualny dodatek zdrowotny. Oczywiście pozostaje też możliwość samodzielnego zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego, bez pośrednictwa Wiertz Personeelsdiensten.

Umowa o pracę tymczasową

Zanim zaczniesz pracę u pracodawcy za pośrednictwem Wiertz Personeelsdiensten, musisz podpisać umowę o pracę tymczasową. Umowa ta zawiera wszystkie ustalenia, jakich dokonaliśmy w zakresie Twojego wynagrodzenia, liczby godzin pracy, dni wolnych od pracy, świadczenia urlopowego itp.

W Holandii pracownik tymczasowy musi przejść przez trzy fazy pracy, które opisane są poniżej:

  • Faza A: 78 przepracowanych tygodni. W tej fazie możesz pracować za pośrednictwem Wiertz Personeelsdiensten u różnych zleceniodawców.
  • Faza B: maksymalnie 6 umów na łączny maksymalny czas 4 lat
  • Faza C: prawo do umowy na czas nieokreślony z pracodawcą lub z Wiertz.

Wynagrodzenie

Jeżeli podpiszesz umowę o pracę z pracodawcą i będziesz ją dla niego świadczył, pracodawca jest oczywiście zobowiązany wypłacać Ci wynagrodzenie. W Holandii pracownik nie może zarabiać mniej niż ustawowa płaca minimalna, której wysokość zależy od Twojego wieku. Możesz u nas wybrać częstotliwość wypłaty wynagrodzenia – co tydzień lub co cztery tygodnie. Specyfikacje wynagrodzenia będziesz otrzymywać co tydzień.

Ustawowa płaca minimalna

Kwoty ustawowej płacy minimalnej obowiązują przy pełnym tygodniowym wymiarze czasu pracy. Najczęściej wynosi on 36, 38 lub 40 godzin tygodniowo. Jest to zależne od sektora, w którym pracujesz. Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze, płaca minimalna obowiązuje nadal, lecz Twoje wynagrodzenie zależy od liczby przepracowanych w tygodniu godzin. Kliknij tutaj.

Niepełny wymiar czasu pracy

Weź liczbę przepracowanych godzin w tygodniu. Podziel ją przez liczbę godzin pełnego tygodniowego wymiaru czasu pracy w zakładzie, dla którego pracujesz. Następnie pomnóż to przez minimalne wynagrodzenie miesięczne dla pełnego wymiaru czasu pracy.

Zakwaterowanie

Gdzie będziesz mieszkać? Oferujemy Ci możliwość zorganizowania tymczasowego zakwaterowania za pośrednictwem Wiertz Personeelsdiensten. Lokale te spełniają ustawowe wymagania i są certyfikowane. Oznacza to, że oferujemy Ci bezpieczne, schludne mieszkanie w przyzwoitej cenie. Często są to mieszkania w okolicy Twojego miejsca pracy i mieszkasz tam ze swoimi kolegami z pracy.

Dojazdy

Jak dojedziesz do pracy? Jeżeli nie posiadasz własnego środka transportu, Wiertz Personeelsdiensten załatwi dla Ciebie środek transportu, pozwalający na punktualne dotarcie do pracy. Może to być rower, samochód służbowy lub bus firmowy. Jeżeli oferujemy Ci samochód służbowy lub bus firmowy, celem jest wspólne punktualne dojeżdżanie nim do pracy razem z innymi kolegami.

Zakwaterowanie i transport

Wiertz stawia wysokie wymagania w zakresie zakwaterowania i transportu pracowników. Mamy do dyspozycji różne miejsca zakwaterowania, takie jak hotele, apartamenty, bungalowy i mieszkania. Zakwaterowanie znajduje się zawsze jak najbliżej miejsca pracy. W razie potrzeby zorganizujemy również transport z i do firmy, w której pracujesz.

Wsparcie socjalne

W okresie gdy będziesz pracował w Holandii, będziesz w stałym kontakcie z jednym z pracowników Wiertz. Dzięki temu, będziemy na bieżąco z tym, jak Ci się wiedzie i czy jesteś zadowolony ze swojego pobytu w Holandii. Gdybyś miał jakieś specjalne życzenia, spróbujemy je spełnić w miarę naszych możliwości.

Umowa z Wiertz Rekrutacja

W kilku naszych biurach pracują mówiący po polsku koordynatorzy, którzy mogą porozmawiać z Tobą i pomóc Ci w jak najszybszym rozpoczęciu pracy w Holandii.

Do polskich koordynatorów możesz się zwracać z wszelkimi pytaniami i uwagami dotyczącymi Twojego miejsca pracy, wynagrodzenia, zakwaterowania i transportu. Pomogą Ci oni, jeżeli tylko będą w stanie to zrobić. Nasze biura są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:30. W przypadku pilnych pytań, których nie można rozwiązać w godzinach otwarcia biura, dostępny jest telefon alarmowy.